انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفی مترجمان تهران، روز جهانی مترجم، کارت طلایی ویژه مترجمان

کارت طلایی، هدیه انجمن صنفی مترجمان تهران به مترجمان گرامی به مناسبت روز جهانی مترجم

انجمن صنفی مترجمان تهران با استناد به بند سه از ماده چهار(وظایف اختصاصی انجمن) اساسنامه مبنی بر "ایجاد امکانات رفاهی مناسب جهت اعضا از جمله ایجاد صندوق رفاهی، تعاونی مسکن، امکانات اقامتی در شهرهای توریستی، امکانات ورزشی و تفریحی مناسب، تعاونی مصرف و سایر موارد پس از اخذ مجوز سازمان‌های ذیربط"، در نظر دارد تا به منظور ارائه خدمات به مترجمان  و فرآهم آوردن امکانات رفاهی برای این عزیزان در هفته مترجم (۸ لغایت ۱۱ مهر) با همکاری فروشگاه های زنجیره ای ستاره شرق به افراد عضو کارت طلایی تخفیف هدیه دهد.

فارسی