انجمن صنفی مترجمان استان تهران

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، اربابی

اربابی: حقوق مادی مترجمان در حوزه نشر ادا نمی شود/ انجمن صنفی مترجمان تهران به عنوان حامی حقوق مترجمان دست ناشران را به گرمی می فشارد.

در نشست هماهنگی سالانه ناشران عضو مجمع ناشران انقلاب اسلامی، محمدرضا اربابی، رییس انجمن صنفی مترجمان شهر تهران ضمن بیان اهمیت و جایگاه والای صنعت ترجمه راهبردی به عنوان ابزار موازنه قدرت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از نقش ۳۰ درصدی ترجمه در سال ۹۴ در تولید کتاب در کشور سخن گفت.

وی با اشاره به آمار منتشر شده از سوی خبرگزاری ایرنا، تعداد مترجمان فعال در شش ماهه نخست سال ۹۴ را ۳۱۴۵ نفر عنوان کرد که این رقم حاکی از ضرورت تعیین و تعریف مصادیق اطلاق عنوان مترجم می باشد.

فارسی