انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ترجمه، ترجمه کتاب، مترجم، پیمایش

پیمایش شغلی مترجمان کتاب

پیمایش شغلی مترجمان کتاب 

پیمایش حاضر کوششی است از سوی کمیسیون تحقیق و توسعه انجمن صنفی مترجمان تهران که در راستای برنامه‌ی راهبردی سه‌ساله انجمن تهیه شده است. 

هدف از این پیمایش شناسایی وضعیت شغلی مترجمان کتاب است. نتایج این پیمایش انجمن را در تعیین اولویت‌ها و همچنین پیگیری بهتر اهداف و برنامه‌ها یاری خواهد کرد. از اینکه با دقت، صداقت و حوصله در این پژوهش مشارکت می‌کنید از شما سپاسگزاریم.

برای پاسخ به پرسش‌ها از اینجا وارد شوید.

فارسی