انجمن صنفی مترجمان استان تهران

جذب مترجم، پروژه، ترجمه

دعوت به همكاري

پیرو درخواست ارائه شده به اين انجمن از سوي يكي از نهادها مبني بر معرفي مترجمان متخصص، بدين‌وسيله از آن دسته از اعضاي محترم علاقمند به ترجمه متون بازرگانی كه سابقه‌ي فعاليت در اين حوزه را دارند دعوت مي‌نمايد تا حداكثر ظرف مدت ۲ روز از تاريخ اطلاعيه درخواست همكاري و نمونه‌ي ترجمه‌ي خود را از متن زير به آدرس ايميل انجمن (info@tiat.ir) ارسال نمايند.

لازم به ذکر است ترجمه نمونه به چهار زبان روسي فرانسه عربي و انگليسي مورد نیاز خواهد بود.

فارسی