انجمن صنفی مترجمان استان تهران

حداد عادل ، همدلی و هم زبانی جامعه ترجمه ایران

حداد عادل: ترجمه برای فرهنگ ما یک فرصت است نه تهدید

 

غلامعلی حدادعادل گفت: ترجمه به نظر من برای فرهنگ ما یك فرصت است البته این زمانی تبدیل به یك فرصت می‌شود كه مترجم متفكر باشد و فقط به فروش فكر نكند بلكه با یك چشم بینا اثر را انتخاب كند.

فارسی