انجمن صنفی مترجمان استان تهران

دانشگاه تهران، سروانتس، دن کیشوت، اسدالله امرایی، دکتر علی خزاعی فر، رضا بردستانی، محمدرضا اربابی، انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

گزارش نشست «۴۰۰ سال با سروانتس»

چهارصد سال با سروانتس

وارد که شدیم، یک آسیاب بادی و شوالیه‌ای نیزه به دست بر روی سن اولین چیزهایی بود که توجه را به خود جلب می‌کرد. همین که نشستیم مکالمات دانشجویان به زبان اسپانیایی و با اساتید خود نکته دیگری بود که خاطرنشان می‌کرد اثری با منشا اسپانیایی قرار است به بحث و بررسی گذارده شود. حضور یکی از اساتید مکزیکی و اسپانیایی زبان دانشگاه نیز برایم جالب توجه بود.

فارسی