انجمن صنفی مترجمان استان تهران

رونمايي كتاب، طرح حمايتي مترجمان

رونمایی و جشن امضای سری نخست کتاب‌های طرح حمایت انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

مراسم رونمایی و جشن امضای سری نخست کتاب‌های تحت حمایت انجمن صنفی مترجمان برگزار می‌شود.

مراسم رونمایی و جشن امضای آثار مترجمان ترجمه اولی، منتشر شده تحت حمایت انجمن صنفی مترجمان روز پنجشنبه ۲۸  بهمن در محل دفتر این انجمن برگزار می‌شود.

فارسی