انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سخنرانی سرکار خانم شرکا به نیابت از آقای رضا قیصریه

سخنرانی سرکار خانم شرکا به نیابت از آقای رضا قیصریه

⇔آپارات سرکار خانم شرکا در دومین جشن ملی مترجمان که از سوی انجمن صنفی مترجمان شهر تهران برگزار شد به نیابت از جناب آقای قیصریه سخنرانی کردند.

فارسی