انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سرپناه، طرح حمايتي انجمن صنفي مترجمان شهر تهران

منتشران انديشه با حمایت انجمن صنفی مترجمان شهر تهران منتشر كرد

رمان نوجوان «سرپناه» نوشته فرنسس گرینزلید با ترجمه رضا جهان آبادی توسط انتشارات منتشران اندیشه منتشر و راهی بازار نشر شد.

رمان نوجوان «سرپناه» نوشته فرانسس گرینسلید به تازگی با ترجمه رضا جهان آبادی توسط انتشارات منتشران اندیشه منتشر و راهی بازار نشر شده است.

«سرپناه» درباره زندگی یک خانواده معمولی در دهه ۱۹۷۰ در کشور کانادا است.

فارسی