انجمن صنفی مترجمان استان تهران

علی كاس‌زاده

سومين دورهمي تجربه‌گويه‌هاي ترجمه با موضوع «نقش ترجمه در دوبله پويانمايي» برگزار شد

 ۱۲ بهمن ۱۳۹۶، سومین دورهمی تجربه‌گویه‌های ترجمه با موضوع «نقش ترجمه در دوبله پویانمایی» با همكاری انجمن صنفی مترجمان و موسسه هفت اقلیم توسط مترجم و مدرس زبان انگلیسی، جناب آقای کاس‌زاده با حضور رئیس انجمن صنفی مترجمان، جناب آقای اربابی و جمعی از مترجمان، اعضای انجمن و دوست‌داران ترجمه‌ی زیرنویس پویانمایی‌ها برگزار شد.

در این دورهمی، استاد كاس‌زاده محورهای اصلی ذیل را به تفصیل تشریح كردند:

فارسی