انجمن صنفی مترجمان استان تهران

فریدون فریاد

۱۷ بهمن‌ماه، سالروز درگذشت فریدون فریاد مترجم و شاعر ایرانی

فریدون رحیمی با نام ادبی فریدون فریاد مترجم و شاعر ایرانی است. او بسیاری از کتاب‌های کلاسیک فارسی را به یونانی و بسیاری از کتب یونانی را به فارسی برگردانده‌است.
فریدون فریاد  در سال ۱۳۲۸ در خرمشهر به دنیا آمد.  او دانش‌آموختۀ ادبیات تطبیقی بود. برای ادامۀ تحصیل به یونان مهاجرت کرد.
کتاب «آسمان بی‌گذرنامه» فریدون فریاد در سال ۱۹۹۱ در یونان منتشر شد و در سال ۱۹۹۵ جایزهٔ انجمن اروپایی را دریافت کرد . کتاب «خواب‌هایم پر از کبوتر و بادبادک است» نوشتهٔ فریاد از سال ۱۹۹۸ جزو آثاری است که در مدارس یونان تدریس می‌شود.

فارسی