انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مجمع عمومي سال ۹۶

اطلاعیه ۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ - تغيير آدرس محل برگزاری مجمع عمومی سالیانه

به اطلاع اعضای محترم انجمن صنفی مترجمان شهر تهران می‌رساند، آدرس محل برگزاری مجمع عمومی سالیانه‌ی این انجمن به شرح ذیل تغییر یافته است:

خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی - خیابان ۲۱ - بوستان شفق - فرهنگسرای شفق

اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی کارگری مترجمان شهر تهران

فارسی