انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محمدرضا اربابي

روند بیمه مترجمان با مشکل مواجه شده است

رئیس انجمن صنفي مترجمان در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان: روند بیمه مترجمان با مشکل مواجه شده است

اربابی گفت: برای بیمه اهالی قلم شرایطی ذکر شده است که کار ما را برای ساماندهی بیمه مترجمان سخت می‌کند.

فارسی

انتشار گزارش عملکرد انجمن در فصلنامه الكترونيكي فدراسيون بين‌المللي مترجمان

خلاصه‌ای از گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی انجمن صنفی مترجمان در جدیدترین شماره فصلنامه الکترونیکی فدراسیون بین‌المللی مترجمان منتشر شد.

انجمن صنفی مترجمان اسفند ماه سال گذشته توانست به عضویت این فدراسيون درآید.

فارسی

انجمن صنفي مترجمان اقدام به گردآوري دو پیکره‌ي زباني مي‌كند

پيكره موازی دوسویه متون حقوقی انگلیسی به فارسی و بالعکس

 PCEPLT پیکره‌ای مشتمل بر متون حقوقی است که از زبان انگلیسی به فارسی یا بالعکس ترجمه شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که فاز اول این پروژه، شامل تقریباً چهار میلیون واژه در هر زبان، ظرف ۱۸ ماه تکمیل گردد.

فارسی