انجمن صنفی مترجمان استان تهران

روند بیمه مترجمان با مشکل مواجه شده است

اخبار سایت

رئیس انجمن صنفي مترجمان در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان: روند بیمه مترجمان با مشکل مواجه شده است

اربابی گفت: برای بیمه اهالی قلم شرایطی ذکر شده است که کار ما را برای ساماندهی بیمه مترجمان سخت می‌کند.

محمدرضا اربابی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان، در گفتگو با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص بیمه مترجمان گفت: بحث بیمه تأمین اجتماعی مترجمان دغدغه اصلی ما در انجمن صنفی مترجمان است. در این باره با مشکل مواجه شده‌ایم. اگر بخواهیم مشکل بیمه مترجمان را برطرف کنیم، می‌توانیم از دو کانال اهل قلم و سازمان تامین اجتماعی اقدام کنیم. دوستان در صندوق اعتباری هنرمندان معتقدند باید معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تایید کند افرادی که معرفی می‌شوند، مترجم هستند.

وی افزود: در شرایط بیمه اهالی قلم ذکر شده است که آنها باید حداقل دو اثر منتشر کرده باشند. ما این شرط را رد می‌کنیم؛ چون بسیاری از مترجمان هستند که ترجمه شفاهی انجام می‌دهند و  مترجم بین المللی هستند. این افراد کتاب منتشر نمی‌کنند و خواسته ما این است با معرفی انجمن صنفی مترجمان  به صندوق اعتباری هنر هم امکان بیمه شدن مترجمان وجود داشته باشد.

اربابی ادامه داد: تأمین اجتماعی هم برای بیمه کردن مترجمان می‌گوید، حداقل باید دو هزار نفر تحت پوشش انجمن صنفی مترجمان باشند تا آنها بتوانند این امکان را برای ما فراهم کنند. در نتیجه ما از سوی دیگر به مساعدت مسئولان برای بیمه مترجمان نیاز داریم.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان با اشاره به شرایط ارائه خدمت این انجمن صنفی به مترجمان بیان کرد: تا زمانی که تعداد قابل توجه نباشد، هر خدمتی بخواهیم انجام دهیم  محدود خواهد بود.