انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محمدعلی اسلامی ندوشن

سوم آذر زادروز محمدعلی اسلامی ندوشن، مترجم، نویسنده و پژوهشگر ادبی

محمدعلی اسلامی ندوشن در سال ۱۳۰۴ در ندوشن یزد به دنیا آمد محمدعلی اسلامی ندوشن، تحصیلات ابتدایی را نخست در مدرسه ناصرخسرو ندوشن، سپس مدرسه خان یزد، پس از آن به دبستان دینیاری رفت و دبیرستان را تا سوم متوسطه در دبیرستان ایرانشهر یزد گذراند.

فارسی