انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مهشید نونهالی، انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

نونهالی: نداشتن اتفاق‌نظر بزرگترین مشکل صنفی مترجمان است

مهشید نونهالی، مترجم مطرح کشورمان با اشاره به فعالیت یک‌ساله انجمن صنفی مترجمان تهران گفت: نبود اتفاق‌نظر و درنتیجه نبود راهکار جمعی برای سامان دادن به وضعیت مترجمان، بزرگترین مشکل صنفی مترجمان است که امیدوارم با همت اعضای انجمن صنفی مترجمان برطرف شود.

فارسی