انجمن صنفی مترجمان استان تهران

موسی بیدج، انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، نظام صنفی، مترجم عربی

بیدج: انجمن صنفی، نماینده مترجمان باشد/ احزار صلاحیت مترجمان تازه‌کار به بهبود کیفیت کتاب‌ها می‌انجامد

موسی بیدج، مترجم و نویسنده مطرح کشورمان با اشاره به فعالیت یک‌ساله انجمن صنفی مترجمان تهران گفت: انجمن صنفی وسیله‌ای است تا صدای مترجمان را به گوش جامعه برساند چراکه ما در روزگار جمعیت‌ها، انجمن‌ها و اصناف زندگی می‌کنیم و برای وحدت بخشیدن به دیدگاه‌ها نیاز به کانونی است که بتواند جمعیتی را گرد هم بیاورد و در جایگاه نماینده این صنف عمل کند.

فارسی