انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نخستين همايش بين‌المللي صنعت ترجمه

نخستين همايش صنعت ترجمه در ايران برگزار مي‌شود

در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

شبكه مترجمين ايران و انجمن صنفي مترجمان همایشی بین‌المللی در حوزه  صنعت ترجمه برگزار می‌کنند

محمدرضا اربابی گفت: شبکه مترجمين ايران با همکاری انجمن صنفی مترجمان نخستین همایش بین‌المللی صنعت ترجمه را برگزار خواهد كرد.

فارسی