انجمن صنفی مترجمان استان تهران

پيكره

انجمن صنفي مترجمان اقدام به گردآوري دو پیکره‌ي زباني مي‌كند

پيكره موازی دوسویه متون حقوقی انگلیسی به فارسی و بالعکس

 PCEPLT پیکره‌ای مشتمل بر متون حقوقی است که از زبان انگلیسی به فارسی یا بالعکس ترجمه شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که فاز اول این پروژه، شامل تقریباً چهار میلیون واژه در هر زبان، ظرف ۱۸ ماه تکمیل گردد.

فارسی