انجمن صنفی مترجمان استان تهران

به احساس درونت اعتماد کن

    نام کتاب به زبان اصلی

Be Feel Think Do

   عنوان کتاب ترجمه شده

به احساس درونت اعتماد کن

ناشر انتشارات فیروزه
سال نشر ۱۳۹۶
نویسنده کتاب

آن بروب

خلاصه اثر

این کتاب به دو قسمت تقسیم شده. بخش اول اتو بیوگرافی نویسنده و اتفاقاتی است که از سر گذرانده. بخش دوم تجربیات و آموزه های خود را با خوانندگان به اشتراک میگذارید. جانمایه کتاب خودیاری و خودشناسی است.

سایر آثار مترجم