انجمن صنفی مترجمان استان تهران

بیلی خرگوشه و پدر روباهه

 

نام کتاب به زبان اصلی

Billi bunny and father fox

عنوان کتاب ترجمه شده

بیلی خرگوشه و پدر روباهه

ناشر

منتشران اندیشه

سال نشر

۱۳۹۵

نویسنده کتاب

دیوید کوری

خلاصه اثر

این کتاب شامل چندین داستان کوتاه و جذاب است در رابطه با بیلی خرگوشه هر روز به سمت جنگل می رفت تا دوستهایش را ببیند اما پدر روباهه...

 

خرید از فروشگاه هزارتوی