انجمن صنفی مترجمان استان تهران

درمان استرس

 

نام کتاب به زبان اصلی

stress Therapy

عنوان کتاب ترجمه شده

درمان استرس

ناشر

هنوز

سال نشر

۱۳۹۱

نویسنده کتاب

Tom McGrath

خلاصه اثر

از سری کتاب های خودیاری