انجمن صنفی مترجمان استان تهران

درمان با بخشش

    نام کتاب به زبان اصلی

Forgiveness Therapy

   عنوان کتاب ترجمه شده

درمان با بخشش 

ناشر پری ماه
سال نشر ۱۳۹۲
نویسنده کتاب

David W.‎‎ Schell

خلاصه اثر

از سری کتاب های خودیاری