انجمن صنفی مترجمان استان تهران

درمان با پذیرش

 

نام کتاب به زبان اصلی

Acceptance Therapy

عنوان کتاب ترجمه شده

درمان با پذیرش

ناشر

پری ماه

سال نشر

۱۳۹۲

نویسنده کتاب

lisa Engelhard

خلاصه اثر

از سری کتاب های خودیاری