انجمن صنفی مترجمان استان تهران

درمان تنهایی

 

نام کتاب به زبان اصلی

Loneliness Therapy

عنوان کتاب ترجمه شده

درمان تنهایی

ناشر

هنوز

سال نشر

۱۳۹۱

نویسنده کتاب

Daniel Grippo

خلاصه اثر

از سری کتاب های خودیاری