انجمن صنفی مترجمان استان تهران

دستورالعمل اجرایی چگونگی تأیید اسناد و مدارک

دستورالعمل اجرایی چگونگی تأیید اسناد و مدارک

مصوب ... اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه

«بخش تأیید اسناد و مدارک»

 

بخش ۱ - «ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه»

۱-۱. شناسنامه : تمامی مندرجات شناسنامه از ابتدا تا انتها توسط مترجم ترجمه می‌شود؛ شناسنامه اشخاص بالای ۱۵ سال بدون داشتن عکس قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد، چنانچه واقعه‌ای قید شده باشد عیناً ترجمه و در غیراین‌صورت درج عبارت: (تا تاریخ ... ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده است)، توسط مترجم الزامی است. تصویر شناسنامه در صورتی ترجمه می‌شود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد.

۱-۲. کارت ملی: اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.

۱-۳. گواهی فوت: اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر داره ثبت احوال و با ارائه شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و تأیید نظام پزشکی یا پزشکی قانونی قابلیت ترجمه رسمی و تأیید را دارد.

۱-۴.گواهی تجرّد: گواهی تجرّد صادره از سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور، با ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تأیید است.

۱-۵.گواهی ولادت : گواهی ولادت اتباع ایرانی تا ۱۵ روز پس از صدور قابل ترجمه و تأیید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تأیید است. گواهی پزشک یا بیمارستان با تأیید نظام پزشکی و ارائه شناسنامه قابلیت ترجمه و تأیید دارد.

گواهی ولادت اتباع خارجه با مهر ثبت احوال و یا نامه از وزارت کشور قابل ترجمه و تأیید است.

۱-۶. سند ازدواج: سند ازدواج یا اصل رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفتر خانه اسناد رسمی با ارائه شناسنامه یکی از زوجین قابل ترجمه و تأیید است.گواهی‌های صادره از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مبنی بر ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراقی و افغانستانی) که در ایران ازدواج نموده‌اند قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. در صورتی‌که یکی از زوجین ایرانی باشد گواهی‌های مزبور با ارائه شناسنامه و ثبت واقعه ازدواج در شناسنامه قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. اقرار به زوجیت در صورتی ترجمه و تأیید می‌شود که مثل اقرار نامه در دفاتر اسناد رسمی ثبت و واقعه مزبور در شناسنامه قید گردیده باشد؛ ازدواج موقت قابل ترجمه و تأیید نیست.

 ۱-۷. سند طلاق: سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی‌که ممهور به مهر و امضای دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.

۱-۸. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری: گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. و از تاریخ صدور ۳ ماه برای ترجمه اعتبار دارد.

۱-۹. کارت پایان خدمت و معافیت: کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. پشت کارت باید ترجمه شود؛ کپی برابر با اصل کارت قابل تأیید نیست. گواهی‌های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

۱-۱۰. گواهینامه رانندگی: گواهینامه راهنمائی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن‌که توسط راهنمائی و رانندگی اعلام می‌شود قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. گواهی‌های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه قابلیت ترجمه و تأیید را داراست. برابر اصل نمودن گواهینامه‌های بین‌المللی بلامانع است.

بخش۲- «اسناد»

۲-۱. سند مالکیت : سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تأیید است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن ترجمه می‌شود؛ کپی برابر اصل سند مالکیت قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد.

۲-۲. ارزیابی املاک: گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی و خبره یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه حسب مورد در صورت تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا دادگستری محل یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان با ارائه سند ملک قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

۲-۳. استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک: استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد املاک با مهر ثبت اسناد و املاک منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

۲-۴. اسناد مالکیت وسائط نقلیه موتوری: اسناد مالکیت وسائل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و اسناد مالکیت ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولیدکننده قابل ترجمه و تأیید است.

۲-۵. بیع‌نامه و اجاره‌نامه در خصوص اموال منقول و غیرمنقول: بیع‌نامه یا قرارداد فروش و اجاره‌نامه‌هائی که از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و بطورکلی در ادارات دولتی تنظیم می‌شود قابل ترجمه و تأیید است همچنین بیع نامه های تنظیمی از سوی تعاونی‌های مسکن و شرکت‌های ساختمانی بشرط ارائه روزنامه رسمی و فیش‌های واریزی وجه قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. لکن مبایعه‌نامه تنظیمی در آژانس‌های معاملات املاک قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد.

۲-۶. وکالتنامه: وکالتنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سردفتر با ارائه شناسنامه موکل قابل ترجمه و تأیید است مگر این‌که از تاریخ تنظیم آن بیش از یک‌سال شمسی گذشته باشد که در این‌صورت تأیید دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین‌الزامی است. وکالت‌نامه تفویضی با ارائه وکالتنامه اصلی و شناسنامه موکل اولیه قابل ترجمه و تأیید است. وکالت در خصوص مراقبت‌های فیزیکی طفل از سوی والدین به یکدیگر بلااشکال و قابل ترجمه و تأیید است. بنابراین وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلق به پدر یا جد پدری و قابل واگذاری نبودن به غیر، قابل ترجمه و تأیید نبوده و نیاز به رأی دادگاه دارد. همچنین وکالتنامه‌های تنظیمی برای انجام امور در داخل کشور، قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد.

۲-۷. تعهدنامه : تعهدنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سردفتر در صورتی تأیید می‌شود که طبق مقررات این اداره تنظیم و مستندات آن ارائه گردد.

۲-۸. اقرارنامه: اقرارنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر و امضای سردفتر قابل ترجمه و تأیید است بشرطی که مضمون اقرارنامه وفق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی تنظیم شده باشد. چنانچه در اقرارنامه، مستندی ذکر شود، ارائه آن برای ترجمه و تأیید الزامی است؛ مثلاً اقرار به فرزند خواندگی (رأی دادگاه) اقرار به تجرد (گواهی تجرد از ثبت احوال) اقرار به زوجیت (سند ازدواج یا شناسنامه) اقرار به مالکیت (سند مالکیت) اقرار به نسبیت (رأی دادگاه).

۲-۹. استشهادیه: استشهادیه ممضی به امضاء شهود در صورت ممهور بودن به مهر و امضاء دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. بعضی از استشهادیه‌ها مانند صلاحیت اخلاقی، تجرد و علیه اشخاص قابل ترجمه و تأیید نیست و در بعضی دیگر حسب مورد ارائه مستند استشهادیه الزامی است.

استشهادیه سکونت در محل پس از احراز و تأیید نیروی انتظامی قابل ترجمه و تأیید است. استشهادیه کفالت والدین یا فرزندان درصورتی ترجمه و تأیید می‌شود که سن والدین از ۶۰ سال بیشتر و دختر مجرد و پسر از ۱۸ سال کمتر داشته باشد. استشهادیه باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

۲-۱۰. احکام دادگاهها: اصل احکام قطعی و غیرقطعی دادگاه‌ها، دادخواست، اظهارنامه، صورت‌جلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه و اخطاریه و بطورکلی اوراق قضائی به تشخیص اداره امور مترجمان رسمی قابل ترجمه و تأیید است؛ در صورت استعلام از مرجع قضایی، با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوی شعب صادرکننده رأی قطعی قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. آراء غیرقطعی صادره از شعب بدوی در مورد اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور به دلیل نیاز به ابلاغ ظرف مهلت مقرر قانونی به طرف خارجی، قابل ترجمه و تأیید است.

۲-۱۱. اجرائیه و تعهدات ثبتی: اوراق ثبتی که در رابطه با اجرای مهریه و... صادر می‌شود با مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه و تأیید است.

بخش ۳ - «مدارک تحصیلی»

۳-۱. مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی): کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدائی، راهنمائی و متوسطه و پیش‌دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأیید ادارۀ آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

۳-۲. تأییدیه مدرک تحصیلی: تأییدیه تحصیلی با مهر و امضای آموزش و پرورش مربوطه، در صورت برابر با اصل کردن رونوشت آن توسط اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه قابل ترجمه و تأیید است؛ در صورت ارسال تأییدیه تحصیلی به دارالترجمه‌ها مترجمین قبل از تأیید اداره امور مترجمان رسمی اجازه ترجمه سند را ندارند.  

بخش ۴ - «مدارک دانشگاهی»

۴-۱. مدرک کاردانی: مدارک تحصیلی کاردانی صادره توسط مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش و یا دانشگاه‌ها، که حسب مورد، به تأیید ادارت کل آموزش و پرورش یا وزارت علوم یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، قابل ترجمه و تأیید است. مدارک کاردانی صادره از دانشگاه تربیت معلم با مهر و امضای وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۲. کارت دانشجویی: کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاه‌های کشور اعم از دولتی و غیردولتی قابل ترجمه و تأیید نیست.

۴-۳. ارزشنامه‌های تحصیلی: ارزشنامه‌های تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به دلیل داشتن کاربرد داخلی) قابل ترجمه و تأیید نیست، مگر این‌که مرجع صادر کننده بلامانع بودن ترجمه را در ظهر ارزشنامه قید کرده باشد.

۴-۴. مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: دانشنامه‌های مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ‌التحصیلان و غیره ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۵. مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: دانشنامه‌های مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ‌التحصیلان پزشکی، دندان‌پزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه‌های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، پروانه تأسیس داروخانه و کارت نظام پزشکی با ارائه دانشنامه و با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است. همچنین مجوز فعالیت پزشکی با مهر و امضاء سازمان نظام پزشکی و داشتن هولوگرام قابل ترجمه و تأیید است. کارت نظام پزشکی با استعلام و تأیید از سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۶. مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی: دانشنامه‌های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و ریزنمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور با مهر و امضای معرفی شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی قابل ترجمه و تأیید است؛ دانشنامه‌های رشته پزشکی و دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با مهر و امضای معرفی شده از سوی واحد پزشکی دانشگاه مذکور قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۷. گواهی‌های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی: گواهی‌های صادره مربوط به استادان و اعضاء هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور با تأیید سازمان مرکزی و مهر و امضاء معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۸. گواهی کار استادان دانشگاه‌های دولتی: گواهی‌های کار مربوط به استادان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی با ارائه دانشنامه مرتبط و با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکدۀ ذی‌ربط قابل ترجمه و تائید است.

۴-۹. مدارک صادره از دانشگاه‌های غیرانتفاعی: مدارک مذکور با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

۴-۱۰. چگونگی تأیید گواهینامه‌های دوره‌های آموزشی بلندمدت با ارزش استخدامی:  ۱) گواهینامه‌های دوره‌های آموزشی بلندمدت با ارزش استخدامی که با مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت، سازمان امور اداری و استخدامی وقت و موسسه آموزش و پژوش مدیریت دولتی وقت، (زیرمجموعه‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور) صادر گردیده است، با رعایت مفاد مصوبه شماره ۴۳۲- ۱۳۷۷/۹/۳  شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ممنوعیت صدور مدارک معادل از تاریخ ۱۳۷۷/۹/۳ به صورت زیر قابل ترجمه و تأیید است.

الف: گواهینامه صادره در قالب معادل یا دارای ارزش استخدامی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی الزاماً باید قبل از تاریخ ۱۳۷۷/۹/۳ صادر گردیده باشد.

ب: شماره و تاریخ مجوز صادره از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الاشاره الزاماً باید در متن گواهینامه قید شده باشد.

ج: عبارت (این گواهینامه برای ترجمه ارزش ندارد) در گواهینامه‌های مزبور درج نشده باشد.

د : دارنده گواهینامه نامه عدم تعهد خدمت به دستگاه متبوع خود را ارائه نماید.

۲) سایر گواهینامه‌های دوره‌های آموزشی بلندمدت با ارزش استخدامی یا معادل در صورت فقدان شرایط فوق برای داشتن قابلیت ترجمه و تأیید باید ابتدا به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

۴-۱۱. مدارک و گواهی‌های صادره از حوزه‌های علمیه: مدارک صادره از حوزه های علمیه همراه با مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۱۲. سرفصل دروس: سرفصل دروس برای کلیه رشته‌های تحصیلی و کلیه دانشگاه‌های دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نامه از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برحسب مورد قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۱۳. کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری: کارنامه‌های کنکور سراسری و اسامی قبول شدگان در روزنامه‌ها در سربرگ‌های رسمی قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد.

۴-۱۴. تعیین رتبه قبولی در دانشگاه‌های دولتی و آزاد: تعیین رتبه قبولی از سوی دانشگاه‌های دولتی با مهر سازمان سنجش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های آزاد، با مهر و امضای معرفی شده سازمان مرکزی قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۱۵. مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران: مدارک مزبور با تأیید اداره کل امور روابط بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۱۶. مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور: مدارک مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۱۷. اصل مدارک: اصل مدارک فوق دیپلم و ریزنمرات صادره از آموزشکده‌های عالی فنی سازمان آموزش و پرورش پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تأیید است.

بخش ۵ – گواهی‌های آموزشی

۵-۱. گواهی‌های صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای: گواهینامه‌های مهارت فنی و حرفه‌ای صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای با ارائه تأییدیه استاندارد، صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای  قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

اصل کارت مربیگری صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای قابل ترجمه و تأیید است چنانچه در کارت مزبور مدرک تحصیلی ذکر شده باشد ارائه اصل آن الزامی است.

۵-۲. گواهی‌های آموزشی کوتاه‌مدت ادارات دولتی: گواهی‌های صادره از سوی مراجع دولتی یا دانشگاه‌ها مبنی بر گذراندن دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت قابل ترجمه و تأیید است.

۵-۳. گواهی‌های مراکز آموزش دوره‌های زبان: گواهی‌های صادره از مراکز آموزشی دوره‌های زبان که به صورت شرکتی با مجوز وزارت آموزش و پرورش اداره می‌شوند با تأیید آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

۵-۴. گواهی‌های آموزشی کوتاه مدت شرکت‌های خصوصی: گواهی‌های صادره مبنی بر گذراندن دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت از طرف شرکت‌های خصوصی با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیت آموزشی شرکت قابل ترجمه و تأیید است.

۵-۵. گواهی‌های آموزشی کوتاه‌مدت از جهاد دانشگاهی: گواهی آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی با مهر و امضای جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

۵-۶. گواهی‌های صادره از موسسات خصوصی: گواهی‌های صادره از موسسات خصوصی که تحت نظر سازمان فنی و حرفه‌ای قرار دارند قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد، زیرا این گونه موسسات صرفاً می‌توانند به برگزاری دوره اقدام نمایند و هنرجویان باید جهت صدور گواهی به سازمان فنی و حرفه‌ای معرفی شوند.

۵-۷. گواهی‌های آموزشی دوره‌ای با ذکر ساعت: گواهی‌های آموزشی ساعتی، در صورتی قابل ترجمه و تأیید است که در متن آن مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری قید و ظهر آن توسط دفتر آموزش‌های آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مهر و امضاء شده باشد، گواهینامه‌های آموزشی دوره‌ای با ذکر ساعت صادره از دانشگاه‌ها با مهر دانشکده ذی‌ربط قابل ترجمه و تأیید است.

بخش ۶ - «اسناد و مدارک شرکت‌ها»

۶-۱. اساسنامه: اصل اساسنامه و کپی برابر اصل آن توسط ثبت شرکت‌ها و صورت‌جلسه و اظهارنامه شرکت‌ها با مهر و امضای اداره ثبت شرکت‌ها، قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

۶-۲. اوراق سهام شرکت‌های سهامی عام: اوراق سهام شرکت‌های سهامی عام حاوی مهر و امضاء شرکت صادرکننده، قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۳. اوراق سهام بورس: اوراق سهام صادره از سازمان بورس اوراق بهادار قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۴.اوراق سهام شرکت‌های سهامی خاص: اوراق سهام شرکت‌های سهامی خاص یا بیمارستان‌ها در صورت ذکر اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان، در صورت‌جلسه شرکت یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی با مهر و امضاء اداره ثبت شرکت‌ها، قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۵. روزنامۀ رسمی: اصل روزنامۀ رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط روزنامه رسمی، قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۶. گواهی‌های مالیاتی: گواهی‌های مالیاتی با مهر و امضاء ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تأیید است. ترازنامه شرکت‌های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. شرکت‌ها و مؤسسات حسابرسی در صورتی می‌توانند برای شرکت‌های غیردولتی تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند که دارای مجوز حسابرسی بوده و این موضوع در روزنامه رسمی قید شده باشد. همچنین اگر ترازنامه توسط حسابرس خبره، حسابرسی شده باشد ارائه تأییدیه انجمن حسابرسان رسمی جهت ترجمه و تأیید الزامی است.

۶-۷. لیست بیمه: لیست بیمه کارکنان شرکت ها همراه با برگۀ پرداخت حق بیمه مربوط به فصل یا ماه خاص با مهر و امضای شعبات سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۸. گواهی های بیمه : گواهی های صادره از شرکت‌های بیمه از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت، با مهر و امضای دفاتر نمایندگی شرکت‌های بیمه و یا شعبه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است. گواهی فعالیت دفاتر بیمه با ارائه مجوز بیمه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۹. قراردادهای شرکت‌های خصوصی: قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و طرف خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم می شود با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۱۰. قراردادهای صادرات و واردات: قراردادهای شرکت‌های خصوصی در رابطه با صادرات و واردات کالا با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۱۱. قراردادهای بخش دولتی: قراردادهای بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی قابل ترجمه و تأیید است، مشروط بر اینکه بخش دولتی بلامانع بودن ترجمه را طی نامه رسمی اعلام نماید.

۶-۱۲. کارت اقتصادی : کارت‌های اقتصادی با مهر و امضای وزارت اقتصادی و دارایی قابل‌ترجمه و تأیید است.

۶-۱۳. کارت بازرگانی: کارت بازرگانی قابل‌ترجمه و تأیید است؛ رونوشت برابر با اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام گردیده قابل تأیید می‌باشد.

بخش ۷ - «گواهی‌های کار»

۷-۱. گواهی‌های کار از مؤسسات و ادارات دولتی: گواهی کار صادره از ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادرکننده قابل‌ترجمه و تأیید است.

۷-۲. گواهی‌های کار صادره از مهدکودک‌ها و مراکز نگهداری سالمندان: گواهی‌های کار صادره از مهدکودک‌ها و مراجعی که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۳. گواهی‌های اشتغال صادره از کارخانجات: گواهی‌های اشتغال صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۴. گواهی‌های کار صادره از آژانس‌های هواپیمائی و گردشگری: گواهی‌های کار صادره از آژانس‌های هواپیمایی و گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره می‌شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر اینصورت با تأیید سازمان هواپیمائی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۵. گواهی‌های صادره از داروخانه‌ها: گواهی‌های کار صادره از داروخانه‌ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۶. گواهی‌های کار صادره از شرکت‌ها: گواهی‌های کار صادره از شرکت‌های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است. در صورتی‌که در گواهی‌های کار صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد، ارائه اصل مستند الزامی است.

۷-۷. گواهی‌های کار از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها: گواهی کار صادره از بیمارستان‌ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شبکه‌های بهداشت و درمان یا دانشگاه علوم پزشکی با ارائه اصل مدرک تحصیلی اشخاص قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۸. گواهی‌های کار صادره از مطب پزشکان و دندان‌پزشکان : گواهی‌های کار صادره از مطب پزشکان و دندان‌پزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۹. گواهی کار از دفاتر اسناد رسمی: گواهی‌های کار صادره از سوی سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفتران اسناد رسمی و گواهی‌های کار افراد شاغل در دفتر خانه اسناد رسمی با مهر و امضای دفترخانه و گواهی‌های کار شاغلین در کانون سردفتران اسناد رسمی با مهر و امضای اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تأیید است.

۷-۱۰. گواهی‌های کار صادره از واحدهای صنفی مختلف: گواهی‌های کار صادره از واحدهای صنفی با تأیید اتحادیه‌های صنفی ذیربط یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.

تبصره – گواهی‌های کار صادره برای اتباع خارجی مستلزم ارائه اصل پروانه کار یاموافقت کتبی وزارت کار می‌باشد.

بخش ۸ - «گواهی‌های متفرقه»

۸-۱. کارت واکسیناسیون: کارت واکسیناسیون با تأیید سازمان نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تأیید است، گواهی‌های واکسیناسیون صادره از انستیتو پاستور (که یک مؤسسه بین‌المللی است و به زبان لاتین تحریر می‌شود) در صورت نیاز توسط مترجم برابر با اصل می‌شود.

۸-۲. پروندۀ بهداشتی دانش‌آموزان: گواهی‌های بهداشتی دانش‌آموزان صادره از مدارس با تأیید مراکز آموزشی و آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

۸-۳. قبوض آب، برق، تلفن و گاز: اصل قبوض آب، برق، تلفن و گاز قابل ترجمه و تأیید است.

۸-۴. فیش‌های حقوقی: فیش‌های حقوقی ادارات دولتی با مهر و امضای کارگزینی یا ارائه حکم قابل ترجمه و تأیید بوده و فیش‌های حقوقی غیردولتی با مهر و امضاء شرکت همراه با روزنامه رسمی و ارائه گواهی کار مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.

۸-۵. موجودی حساب‌های بانکی: گواهی موجودی حساب‌های بانکی تا مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تنظیمی در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء بانک ذی‌ربط قابل ترجمه و تأیید است. گواهی‌های گردش مالی حساب‌های بانکی که مانده آن بالاتر از مبلغ فوق باشد با مهر و امضاء معرفی شده بانک قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. گواهی‌های موجودی حساب صادره از موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با شرایط فوق قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

۸-۶. گذرنامه: ترجمه گذرنامه و برابر با اصل کردن تصویر آن توسط مترجم، قابل تأیید در قوه قضائیه می‌باشد و گذرنامه‌های موعد منقضی نیز به منظور اطلاع از مندرجات آن همین قابلیت را داراست.

۸-۷. گواهینامه‌های دریانوردی: گواهینامه‌های دریانوردی با مهر و امضای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید بوده و رونوشت برابر با اصل آن‌که توسط مترجم رسمی انجام شده باشد نیز قابل تأیید می‌باشد.

۸-۸. احکام قهرمانی و رشته‌های ورزشی: احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر و امضای سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

۸-۹. بارنامه‌ها و اسناد صادرات و واردات: بارنامه‌های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر و امضای گمرک یا مهر و امضای سازمان هواپیمائی کشوری قابل ترجمه و تأیید است. بارنامه‌های صادره از وزارت راه و ترابری نیز با ارائه روزنامه رسمی شرکت باربری و ثبت ماشینی بانک قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

۸-۱۰. گواهی‌های کشتیرانی: گواهی‌های صادره از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با مهر و امضای شرکت مزبور یا وزارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

۸-۱۱. خرید و فروش کشتی: اسناد خرید و فروش کشتی‌ها با مهر و امضای دفاتر اسناد رسمی و تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است. همچنین اسناد کشتی‌های متعلق به دول بیگانه که در ایران قصد فروش دارند پس از تأیید مقامات کشور متبوع کشتی و تأیید کنسولی ایران در آن کشور و وزارت امورخارجه در ایران قابل ترجمه و تائید است و در صورتی‌که قرارداد در ایران تنظیم و طرف ایرانی قصد فروش کشتی را داشته باشد مراتب پس از تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترابری قابل ترجمه و تأیید خواهد بود.

۸-۱۲. گواهی‌های صادره توسط وکلای دادگستری: گواهی‌های صادره توسط وکلای دادگستری حسب مورد با تأیید کانون وکلای دادگستری مربوط یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قابل ترجمه و تأیید است.

۸-۱۳. گواهی‌های فرهنگی هنری: گواهی‌های صادره از فرهنگ سراها و مراکز فرهنگی، هنری با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابل ترجمه و تأیید می‌باشد و گواهی‌های صادره توسط آموزشگاه‌ها یا مؤسسات هنری باستناد مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیربط مانند وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیت مجاز مؤسسه در امور فرهنگی هنری، قابل ترجمه و تأیید است.

۸-۱۴. گواهی مربوط به روستاهای دورافتاده: گواهی‌های مربوط به اشخاص در روستاها مبنی بر احراز سکونت و در تصرف داشتن ملک و... با تأیید فرمانداری منطقه یا بخشداری محل یا شورای اسلامی یا نیروی انتظامی منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

۸-۱۵. گواهی‌های بهداشتی: گواهی های بهداشتی برای صدور محموله‌های غذایی و دارویی به خارج از کشور با تأیید معاونت غذا و دارو یا دانشگاه‌های علوم پزشکی یا اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

۸-۱۶. اصل گواهی استاندارد: اصل گواهی استاندارد محصولات صادراتی با مهر و امضای سازمان ملی استاندارد ایران قابل ترجمه و تأیید است.

۸-۱۷. تقدیرنامه : تقدیرنامه قابل ترجمه و تأیید است، لکن در صورت قید مدرک تحصیلی تأیید آن منوط به ارائه اصل مدرک مورد استناد است.

۸-۱۸. گواهی‌های انجمن مهندسی: گواهی‌های انجمن مهندسی با مهر و امضای انجمن‌ها و ارائه دانشنامه قابل ترجمه و تأیید است.

بخش ۹ - «امور مربوطه به اتباع بیگانه»

۹-۱. مدارک مربوط به اتباع بیگانه: مدارک اتباع بیگانه از جمله کارت اقامت، کارت تردد و... مطلقاً قابل ترجمه و تأیید نبوده لکن نامه وزارت کشور ترجمه و تأیید می‌شود.

۹-۲. گواهی‌های صادره در مورد اتباع بیگانه: گواهی‌های مورد نیاز اتباع و مهاجرین خارجی در خصوص احوال شخصیه، صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی یا استانداری‌های محل اقامت قابل ترجمه و تأیید است.

۹-۳. گذرنامه خارجی و سند ازدواج: تصویر اسناد مزبور ابتدا توسط سفارت ذی‌ربط مهر و امضاء و پس از آن توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأیید و در این‌صورت قابل ترجمه و تأیید است.

بخش ۱۰ - «بخش اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور»

۱۰-۱. مدارک تنظیمی در خارج از کشور: مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید کنسولی ایران یا سفارت متبوع شخص پس از تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است.

۱۰-۲. گواهی‌های صادره خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی: گواهی‌های صادره از طرف سازمان‌های دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد. صرفاً گواهی‌های فاقد عنوان قابل ترجمه و تأیید است.

۱۰-۳. گواهی‌های حقوقی برای افراد ایرانی: گواهی‌های حقوقی صادره از شرکت‌های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست.

نکات مهم

۱. مطابق مقررات مورد عمل، مترجم رسمی فقط می‌تواند یک دارالترجمه دایر کند، بنابراین چنانچه توسط مترجم رسمی بیش از یک دارالترجمه تأسیس شود از ادامه کار وی جلوگیری به‌عمل می‌آید.

۲. قید علامت قوه قضائیه، نام و نام‌خانوادگی مترجم مسئول و شماره پروانه وی در تابلوهای دارالترجمه‌ها الزامی است.

۳. مهر و امضاء معرفی شده مترجم به اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه منحصراً برای استفاده در سربرگ‌های رسمی قوه قضائیه است، لذا استفاده از آن ذیل اوراق ترجمه شده غیررسمی خلاف مقررات بوده و از چنین اقدامی باید جداً اجتناب کرد.