انجمن صنفی مترجمان استان تهران

دستورالعمل قیمت‌گذاری خدمات ترجمه‌ي مكتوب (غیر رسمی)

بسمه تعالی

دستورالعمل قیمت‌گذاری خدمات ترجمه‌ی مكتوب (غیر رسمی)

تعرفه‌ی رسمی دستمزد مترجمان حاصل بررسی‌های فنی و گردآوری تجارب کارگروه نرخ‌گذاری انجمن صنفی مترجمان متشکل از نمایندگان جامعه ترجمه می‌باشد که از این طریق ارزش کارشناسانه یافته و منبعی برای تعیین دستمزد آثار مترجمان در بازار ترجمه شده است.  وفق بند ۲ از ماده ۴ اساسنامه انجمن، «تدوین استانداردهای ملی در حوزه‌ی صنعت ترجمه از قبیل نظام رتبه‌بندی مترجمان، استاندارد ملی نقد ترجمه، استاندارد قیمت‌گذاری ترجمه متون غیررسمی در شهر تهران، استاندارد ارزشیابی کیفی ترجمه و سایر موارد با بهره‌گیری از مبانی علمی و دانش بنیان»، تعیین دستمزد مترجمان از وظایف این انجمن می‌باشد.

لازم به ذکر است که ایـن تعرفـه در جهـت پشـتیبانی از حقوق صنفـی مترجمان و تعریف حــدود وظایــف و خدمــات آن‌ها تدویـن شـده اسـت. این نرخ‌نامه حداقل دستمزد مترجم به ازای هر کلمه از متن مبدأ را تعیین می‌کند چرا که در حال حاضر بسیاری از مترجمان تحت فشار رقابت ناسالم موجود در بازار کار و برای امرار معاش مجبور به پذیرش نرخ‌های بسیار پایین هستند. بر اساس قوانین مندرج در اساسنامه، انجمن‌های بزرگ دنیا همچون امریکا، استرالیا و از همه مهمتر بر اساس قوانین یونسکو و منشور اخلاق حرفه‌ای ابلاغی از سوی انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، مترجم نباید برای بدست آوردن کار بیشتر شأن و جایگاه حرفه‌ی ترجمه را خدشه دار کرده و در رقابتی ناسالم برای بدست آوردن مشتری بیشتر قیمت پایین‌تری نسبت به همکاران خود پیشنهاد کند. از طرفی انتظار جامعه‌ی ترجمه از مسئولین و انجمن مترجمان، افزایش میزان حق‌الزحمه‌ی آن‌ها می‌باشد. بدیهی است در این تصمیم تمامی جوانب توسط کارشناسان درنظرگرفته شده است اما از آن‌جا که با تعیین حداقل دستمزد بیشتر احتمال عدم اجرای واقعی این نرخ‌نامه نیز بیشتر می‌شود در گام اول تلاش بر این است تا با تعیین دستمزد حداقلی متناسب و همچنین عدم ایجاد شوک غیرمنطقی به بازار زمینه‌ی ترفیع جایگاه مترجم فراهم شود.

انجمن صنفی مترجمان شهر تهران به همکاران تأکید می‌کند که قبل از انجام هر سفارش، برای ایجاد ارتباط روشن و قانونی با سفارش‌دهنده، به عقد قرارداد موردی اقدام نمایند. امضای کپی تعرفه‌ی قیمت توسط طرفین و الحاق آن به قرارداد بر ارزش قانونی آن افزوده و موجبات استناد قانونی انجمن به مدارک و مستندات کتبی را در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی میان سفارش‌دهنده و مترجم فراهم خواهد آورد و رسیدگی به اختلاف در مراجع قانونی را تسهیل خواهد کرد.

بدیهی است انجمن صنفی مترجمان شهر تهران به عنوان مرجعی قانونی در کنار تجربه‌ی حرفه‌ای، در موارد درخواست داوری، عدالت و صداقت را به کار خواهد برد. قیمت کارهای مختلف در این تعرفه براساس حداقل و به عنوان قیمت پایه پیشنهاد شده است. قیمت‌های پایه در تعرفه به تشخیص و موافقت مترجم و سفارش‌دهنده برحسب مواردی نظیر موضوع‌های زیر افزایش می‌یابند:

  1. زمان
  2. حوزه‌ی تخصصی متن
  3. دشواری متن
  4. زبان مبدأ و مقصد
  5. حساسیت

واحد قیمت‌گذاری در این نرخ‌نامه (كلمه) می‌باشد.

تعریف کلمه: بر اساس تعاریف موجود، کلمه هر چیزی است که بین دو فاصله قرار گیرد؛ تعریفی که در کلیه‌ی برنامه‌های پردازش کلمه و همچنین کلمه‌شمار موجود به عنوان مبنا قرار گرفته است. الازم به ذکر است اعمال این تعریف منوط به رعایت کامل قوانین نگارشی است.

تعریف مؤلفه‌ی زمان: زمان ترجمه به سه دسته‌ی (عادی)، (نیمه‌فوری) و (فوری) تقسیم‌بندی می‌شود. در هر مورد ضریب افزایش قیمت به شرح ذیل مشخص شده است:

- ترجمه‌ی عادی به ترجمه‌ی ۱۰۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

- ترجمه‌ی نیمه‌فوری به ترجمه‌ی ۱۵۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

-  ترجمه‌ی فوری به ترجمه‌ی ۲۰۰۰ کلمه در روز اطلاق می‌شود.

 

زمان ترجمه ضریب افزایش قیمت
عادی ۱
نیمه‌فوری ۱.۵
فوری ۲
 

 

تعریف مؤلفه‌ی حوزه‌ی تخصصی متن:در این مورد متون به دسته‌های زیر تقسیم شده و در هر مورد ضریب افزایش قیمت به شرح ذیل مشخص شده است:

 

نوع متن

ضریب افزایش قیمت

مهندسی

۱

علوم اسلامی

۲

فلسفه

۱.۵

حقوق و اسناد تجاری

۱.۵

پزشکی

۱.۲۵

سایر رشته‌ها ۱
 
تعریف مؤلفه‌ی دشواری متن: متن دشوار متنی است که دارای لغات تخصصی و ساختار زبانی پیچیده بوده و نیازمند دانش قبلی باشد.

 

نوع متن

ضریب افزایش قیمت

عمومی

۱

تخصصی

۱.۲

 
تعریف مؤلفه‌ی زبان: این مؤلفه براساس بازارپژوهی و تحلیل وضعیت بازار از نظر تعداد مترجمان و حجم پروژه‌های انجام‌شده در ده سال اخیر به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

 

زبان

ضریب افزایش قیمت

عربی، فرانسه، آلمانی، ترکی استانبولی، ترکی آذری، روسی، ارمنی

۱.۵

اسپانیایی، ایتالیایی، کردی

۱.۷۵

چینی، کره ای، ژاپنی، اردو، مجاری، سوئدی، هلندی، تاجیک، لهستانی

۲

 

 

تبصره: درصورتی که حجم پروژه‌ی دریافتی از یک مشتری در یک نوبت قابل توجه بوده و پذیرش آن برای مترجم سودآور باشد، مترجم می‌تواند تا ۳۰% تخفیف اعمال نماید.

 

تعریف مؤلفه‌ی حساسیت: متن‌هایی که دامنه‌ی نشر گسترده‌ای دارند و یا مربوط به ارگان‌هایی می‌شوند که سود و زیان کار آن‌ها در گرو ترجمه‌ی صحیح است، «با حساسیت ویژه» محسوب شده و ضریب ۲ دارند.

ترجمه‌ی متن از فارسی به تمام زبان‌ها ضریب ۱.۵ دارد.

قیمت پایه: قیمت هرکلمه از زبان انگلیسی ۱۵۰ تومان است.

نكته۱: لازم به ذكر است كه قیمت پایه‌ی ۱۵۰ تومان که در این نرخ‌نامه آمده است نرخ تعیین‌شده تا پایان سال ۱۴۰۱ بوده و در سال‌های آتی متناسب با وضعیت بازار تغییر خواهد کرد.

نکته ۲: شیوه‌نامه‌ی مؤسسات در قالب پیوست این آیین‌نامه اعلام می‌شود.

نمونه‌ی محاسبه قیمت:

قیمت نهایی متن تخصصی ۲۰۰ كلمه‌ای در حوزه‌ی علوم اسلامی از زبان انگلیسی به فارسی با حساسیت ویژه و زمان فوری:

زمان: فوری => ضریب ۲

حوزه تخصصی متن => ضریب ۲

دشواری متن => ضریب ۲

زبان مبداء و مقصد => ضریب  ۱

حساسیت => ضریب ۲

 

۱۰۵×تعداد کلمات (۲۰۰)× ۲ × ۲ × ۲ × ۱ × ۲=۱۴۲.۰۸۰

 


 

بسمه تعالی

پیوست

شیوه‌نامه‌ی قیمت‌گذاری خدمات ترجمه‌ی مكتوب (غیر رسمی) در نهادهای خدمات ترجمه

نظر به این‌که نرخ‌نامه‌ی مصوب مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ صنفی مترجمان استان تهران در خصوص متون ترجمه‌شده توسط مترجمان انفرادی است، و باتوجه به این‌که بخشی از خدمات ترجمه‌ای در نهادهای خدمات ترجمه ارائه می‌گردد و این نهادها همچنین هزینه‌های اجرایی، مدیریتی، دفتری و خدمات جانبی دارند، نرخ پایه‌ی خدمات ترجمه برای این نهادها حداقل ۳۳% بیش از نرخ پایه‌ی مربوط به ترجمه‌های ارائه‌شده توسط مترجم انفرادی خواهد بود.

لذا نرخ پایه‌ی خدمات ترجمه‌ی مکتوب نهادهای ترجمه در سال ۱۴۰۰به شرح ذیل است:

  • نرخ پایه‌ی متون ترجمه‌ای مترجم انفرادی: ۱۵۰ تومان
  • حداقل نرخ پایه ترجمه در نهادهای ترجمه: ۲۰۰ تومان

لازم به ذکر است سایر مفاد و شرایط استاندارد قیمت‌گذاری مصوب انجمن به قوت خود باقی است.