انجمن صنفی مترجمان استان تهران

دوستان قدیمی

    نام کتاب به زبان اصلی

Old friends

   عنوان کتاب ترجمه شده

دوستان قدیمی

ناشر افق
سال نشر ۱۳۹۴
نویسنده کتاب

استفن دیکسون

خلاصه اثر

«دوستان قدیمی» طنز نافذ و نگاه بی‌پرده‌ نویسنده به مسائل اجتماعی را نشان می‌دهد و خلاقیتی که او در نثر خود از آن بهره می‌جوید. این رمان امضای نویسنده را در خود دارد و خودش آن را «نگارش یک پاراگراف و یک نقطه» می‌نامد.

سایر آثار مترجم