انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ریاضی برای کودکان

    نام کتاب به زبان اصلی

help your child to learn Math

   عنوان کتاب ترجمه شده ریاضی برای کودکان
ناشر نشر ثانی
سال نشر ۱۳۹۶
نویسنده کتاب  
خلاصه اثر