انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سازمان‌ها و سازماندهی

    نام کتاب به زبان اصلی

organizations and organizing

   عنوان کتاب ترجمه شده

سازمان‌ها و سازماندهی

ناشر مروارید
سال نشر ۱۳۹۴
نویسنده کتاب

W.‎‎ Richard Scott

خلاصه اثر

کتابی در زمینه مدیریت سازمانی. در سطح ارشد و دکتری. بررسی دیدکاه سیستم های عقلایی، طبیعی و باز. چاپ اول سال ۹۰ و چاپ سوم سال ۹۴

سایر آثار مترجم