انجمن صنفی مترجمان استان تهران

طلوع صحرا

    نام کتاب به زبان اصلی

Desert Dawn

   عنوان کتاب ترجمه شده

طلوع صحرا

ناشر انتشارات مروارید
سال نشر ۱۳۹۷
نویسنده کتاب

واریس دیری

خلاصه اثر

این کتاب اتو بیوگرافی و دومین کتاب از این نویسنده محسوب میشود. واریس دیری از قلب آفریقا و از فقر مطلق خودش را به سازمان ملل رسانده و در جهت کمک به زنان کشورش و جهان سخنگو و فعال حقوق زنان می‌شود. مسیری پر فراز و نشیب...

سایر آثار مترجم