انجمن صنفی مترجمان استان تهران

عباس مهرپویا

 

عباس مهرپویا سوابق
  • دكترای مطالعات ترجمه
  • كارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
  • كارشناس زبان و ادبیات انگلیسی
  • مترجم برگزیده دهمین دوره كتااب سال دانشجویی
  • مترجم برگزیده كتاب سال
  • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان
  • مدرس كارگاه «رهیافتی به نوواژه‌سازی»