انجمن صنفی مترجمان استان تهران

علیرضا خان‌جان

 

علیرضا خان‌جان سوابق
  • دكترای زبان‌شناسی همگانی
  • مترجم رسمی قوه قضاییه
  • مترجم شفاهی
  • پژوهشگر نقد ترجمه
  • مدرس كارگاه‌های آموزشی «ترجمه همزمان»