انجمن صنفی مترجمان استان تهران

علی بیكیان

 

علی بیكیان سوابق
  • دانشجوی دكترای مطالعات ترجمه
  • كارشناس ارشد مطالعات ترجمه
  • كارشناس مترجمی زبان انگلیسی
  • كاردانی آموزش زبان انگلیسی
  • عضو هیئت علمی دانشگاه چابهار
  • مدرس دروه‌های آموزشی كار با نرم‌افزار ترادوس، XBench، MemoQ
  • مدرس كارگاه آموزشی «تدوین پیكره»