انجمن صنفی مترجمان استان تهران

قانون معافیت مالیاتی مترجمان کتاب

به موجب دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (معافیت موضوع بند ل ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون)، مترجمان از مترجمانی که با ناشران، خبرگزاری ها، نشریه ها و مطبوعات، موسسات فرهنگی دیجیتال و سایر موسسات فرهنگی هنری تحت مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کنند، از پرداخت مالیات معاف می باشند. 

در ادامه فایل کامل قانون مورد اشاره جهت استحضار مترجمان گرامی تقدیم می گردد.

دانلود فایل قانون