انجمن صنفی مترجمان استان تهران

ماجراهای عجیب دکتر جکیل و آقای هاید

    نام کتاب به زبان اصلی

dr.‎ jakil and mr.‎ hide

   عنوان کتاب ترجمه شده ماجراهای عجیب دکتر جکیل و آقای هاید
ناشر منتشران اندیشه
سال نشر ۱۳۹۵
نویسنده کتاب رابرت لوئیس استیونسن
خلاصه اثر

ماجرای عجیب دکتر جکیل و آقای هاید پس از رمان جزیره  گنج پرآوازه ترین اثر رابرت لوئیس استیونسون شناخته می شود. اما این رمان برعکس جزیره گنج چندان اقبالی در ایران نداشت و خیلی زبانزد نشد. درحالیکه این اثر کلاسیک ژانر وحشت به یکی از پررنگ ترین دغدغه های  بشر در طول سالیان زندگی اش می پردازد.تقابل خوبی در برابر بدی، خیر در برابر شر و در بیانی دیگر دوگانگی شخصیت. امری که فروید برجسته ترین روانشناس دنیا را نیز به خود مشغول داشت. هویت دوگانه که محور اصلی این رمان است و غرور. آغازگر شر و پاگرفتن خاق و خوی شیطانی در انسان مفاهیمی هستند که بی تردید خواننده را به تفکری ژرف در این باره فرا می خوانند و موجب می شوند این اثر شگرف قرن نوزدهمی تاکنون نیز تازگی خود را از دست نداده باشد.

 

خرید از فروشگاه هزارتوی