انجمن صنفی مترجمان استان تهران

مرغ قرمز کوچولو

    نام کتاب به زبان اصلی The little red hem
   عنوان کتاب ترجمه شده مرغ قرمز کوچولو
ناشر منتشران اندیشه
سال نشر ۱۳۹۴
نویسنده کتاب

فلورانس وایت ویلیامز

خلاصه اثر

این کتاب برای رده سنی ب در تظر گرفته شده و قصد آموزش تعاون و همکاری و کار گروهی را به کودکان دارد