انجمن صنفی مترجمان استان تهران

موش خاکستری و قطار

    نام کتاب به زبان اصلی Gray Mouse and the Train
   عنوان کتاب ترجمه شده جاناتان و باد
ناشر پرچین
سال نشر ۱۳۹۳
نویسنده کتاب Kathryn Gallant
خلاصه اثر

داستانی تخیلی و مختص گروه سنی الف و ب است. داستان درباره ی موش خاکستری رنگ است که در اتاق پسرکی لانه داشت و روزی پسرک قطاری خریده بود و تمام طول روز مشغول بازی با آن بود و موش نتوانست از اتاقش بیرون برود، تا اینکه فکری به ذهنش آمد تا به وسیله قطار به خانه دوستش برود.