انجمن صنفی مترجمان استان تهران

هفت روز زندگی آگاهانه

    نام کتاب به زبان اصلی

۷ days meaningful living

   عنوان کتاب ترجمه شده هفت روز زندگی آگاهانه
ناشر منتشران اندیشه
سال نشر ۱۳۹۶
نویسنده کتاب دنیز یالیم
خلاصه اثر

کتاب هفت روز زندگی آگاهانه اثر دنیز یالیم به ما کمک می‌کند به آن‌چه در اطراف و درونمان رخ می‌دهد توجه ژرف‌تری داشته باشیم.
زیستن در این زندگی غنی، جسارت ایستادن در مقابل تردیدها و ترس‌های درونی را می‌طلبد. پیاده‌سازی این سبک تأثیرعمیق‌تری در زندگیمان دارد و باعث می‌شود سکون و آرامش بیشتری را احساس کنیم و در لحظه زندگی کنیم.

 

خرید از فروشگاه هزارتوی