انجمن صنفی مترجمان استان تهران

هفت قانون روحی کامیابی و موفقیت

 

نام کتاب به زبان اصلی

The Seven Spiritual Laws of Success

عنوان کتاب ترجمه شده

هفت قانون روحی کامیابی و موفقیت

ناشر

البرز فر دانش

سال نشر

۱۳۹۵

نویسنده کتاب

دبپک چوپرا

خلاصه اثر

موفقيت را می توان در یک جمله خلاصه کرد:" توانايي تحقق آسان و بدون تلاش آرزوهاي ما." در صورتی که ما تصور می کنیم، موفقيت ( از جمله ايجاد ثروت)، مستلزم فرآيندي است دشوار که هميشه با كار سخت و دشوار همراه است و اغلب به هزينه ي ديگران تحقق مي يابد.کتاب "هفت قانون روحی کامیابی و موفقیت" بر اساس درك صحيح از عملكرد طبيعت، مراحلي را مطرح می کند. وقتي اين درک یعنی معرفت و آگاهي از عملکرد طبیعت در قوه ادراك ما تثبيت شود، اين توانايي را به ما مي دهد كه ثروت نامحدود بيافرينيم و در هر فعاليتي موفقيت را تجربه كنيم.