انجمن صنفی مترجمان استان تهران

چرا احمق، بیمار و بی‌پول هستید... و چگونه می‌توانید باهوش، سالم و پولدار شوید

 

نام کتاب به زبان اصلی

Why you're dumb, sick, & broke-- and how to get smart, healthy, & rich

عنوان کتاب ترجمه شده

چرا احمق، بیمار و بی‌پول هستید... و چگونه می‌توانید باهوش، سالم و پولدار شوید

ناشر

آموخته

سال نشر

۱۳۹۶

نویسنده کتاب

رندی گیج

خلاصه اثر

اکثر مردم باورهای محدودکننده ای درباره ثروت دارند. از نظر بیشتر ما، ثروتمندان انسان هایی ضد اخلاق هستند و پول چیز بدی است. این‌ها باورهایی است که از کودکی در ما شکل گرفته و به صورت ناخودآگاه مانع پیشرفت‌ما شده و اجازه نداده است به موفقیت و ثروت دست یابیم. فیلم ها، کتاب ها و اطرافیان ما این تفکر را در ما به وجود آورده اند و مدام در حال تقویت آن هستند.
این کتاب، کهنه و تکراری و بی معنا نیست، بلکه محتوای آن تند و صریح و درباره چیزی است که دانش، سلامت و ثروت بدان نیاز دارد. رندی گیج یک هنجارشکن است که شما را دعوت می کند تا درباره همه چیز از نو بیندیشید؛ از فرهنگ و آداب و رسوم گرفته تا نوعی غذایی که می خورید و فیلم هایی که تماشا می کنید. وی معتقد است ذهن شما، اطرافیان تان و همه آن‌چه شما را در بر گرفته، زندگی شما را می‌سازند. پس برای موفق شدن باید همه آن‌ها را درست انتخاب کنید. اولین قدم برای انجام این کار، به چالش کشیدن پیش فرض‌ها و باورهای نادرست است.