انجمن صنفی مترجمان استان تهران

آزمون ترجمه رسمی

فارسی

انجمن صنفی مترجمان دوره آمادگی آزمون مترجمی رسمی قوه قضاییه برگزار می‌کند

انجمن صنفی مترجمان تهران با توجه به برگزاری آزمون مترجمی رسمی، تدوین دوره‌های آمادگی جهت این آزمون را در دستور كار خود قرار داده است و پاییز امسال نخستین دوره آمادگی این آزمون را برگزار خواهد كرد.

 

 مدت دوره: ۶۴ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه و جمعه
زمان آغاز دوره:‌ از ۵ مهر ماه