انجمن صنفی مترجمان استان تهران

بیمه مترجمان، ترجمه، انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

فارسی

بیمه مترجمان و تسهیلات مترجمان

بیمه مترجمان و اعطای تسهیلات به مترجمان

صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان فعالیت خود را رسما از فروردین ماه ۱۳۸۳ در ساختمانی متعلق به موسسه فرهنگ و توسعه واقع در خیابان آرژانتین آغاز کرد. در نخستین سال فعالیت ۷۵۶ نفر از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه کشور به عضویت این صندوق درآمدند. صندوق موسسه ای غیردولتی وغیرانتفاعی دارای شخصیت مستقل است که زیر نظر هیات امناء اداره می شود.

تمامی نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان با عضویت در صندوق اعتباری هنرمی توانند از خدمات این صندوق بهره مند و از شناسه ملی هنری برخوردار گردند.