انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کورنلیوس

    نام کتاب به زبان اصلی

Cornelius

   عنوان کتاب ترجمه شده کورنلیوس
ناشر پرچین
سال نشر ۱۳۹۴
نویسنده کتاب Van Witsen, Betty
خلاصه اثر

داستان اجتماعی و  مختص گروه سنی رده "ب" است. این داستان در رابطه با میمون بازیگوشی است که بچه هایی که او را خریداری کرده اند  می خواهند به او کارهایی را آموزش دهند.