انجمن صنفی مترجمان استان تهران

محمدرضا اربابی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
محمدرضا
نام خانوادگی: 
اربابی
رشته تحصیلی: 
مترجمی زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۳۹۳