انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سید سعید فیروز آبادی

مشخصات

نام: 
سید سعید
نام خانوادگی: 
فیروز آبادی
رشته تحصیلی: 
زبان و ادبیات
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
۱۴۱۰