انجمن صنفی مترجمان استان تهران

کوروش عاکف

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
کوروش
نام خانوادگی: 
عاکف
رشته تحصیلی: 
آموزش زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
دکترا
کد مترجمی: 
۱۴۱۱