انجمن صنفی مترجمان استان تهران

سیده هستی حسینی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
سیده هستی
نام خانوادگی: 
حسینی
رشته تحصیلی: 
مطالعات ترجمه
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۴۲۱