انجمن صنفی مترجمان استان تهران

نرگس رسولی دوگاهه

مشخصات

نام: 
نرگس
نام خانوادگی: 
رسولی دوگاهه
رشته تحصیلی: 
زبان انگلیسی
آخرین مدرک تحصیلی: 
فوق لیسانس
کد مترجمی: 
۱۴۲۴