انجمن صنفی مترجمان استان تهران

غلامرضا امامی

نام حقیقی: 

مشخصات

نام: 
غلامرضا
نام خانوادگی: 
امامی
رشته تحصیلی: 
مترجم زبان ایتالیایی-عربی
آخرین مدرک تحصیلی: 
لیسانس
کد مترجمی: 
۱۴۴۰